هتل آسیا کیش - شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵
هتل فانوس کیش - شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵
هتل کلوب سرا آنتالیا - شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵
هتل پانچ آنتالیا - شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵
هتل ونیزیا پالاس آنتالیا - شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵
هتل ریکسوس داون تاون آنتالیا - شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵
هتل سیده پرنسس آنتالیا - شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵
هتل پورت نیچر آنتالیا - شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵
هتل پورتو بلو آنتالیا - شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵
هتل لتونیا گلف ریزورت آنتالیا - شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵
هتل سارپ آنتالیا - شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵
هتل آرامش کیش - شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵
هتل ریان قائم کیش - شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵
هتل سورینت صدف کیش - شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵
هتل آریان کیش - شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵
هتل هلیا کیش - شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵
هتل ایران کیش - شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵
هتل پارس نیک کیش - شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵
هتل سی وی کی پارک بسفر استانبول - سه شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۵
هتل دی هاوس بسفر استانبول - سه شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۵
هتل کنراد هیلتون استانبول - سه شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۵
هتل گرین پارک پندیک اند کانونشن سنتر استانبول - سه شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۵
هتل تالئون امپریال سنت پترزبورگ روسیه - سه شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۵
هتل رنسانس مونارچ مسکو روسیه - سه شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۵
هتل آرارات پارک حیات مسکو روسیه - سه شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۵
گراند هتل بلموند اروپا روسیه (Belmond Grand Hotel Europe) - سه شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۵
هتل چهار فصل مسکو روسیه (Four Seasons Hotel Moscow) - سه شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۵
هتل سوئیس سوچی کاملیا روسیه - سه شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۵
رودینا گرند هتل روسیه - سه شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۵
هتل نشنال مسکو روسیه - سه شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۵