هتل بای کارااسلان این کوش آداسی - سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
هتل آدا کلاس کوش آداسی - سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
هتل امر هالیدی ریزورت کوش آداسی - سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
هتل پالمین کوش آداسی - سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
هتل تونتاس فامیلی سوئیت کوش آداسی - سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
هتل ماکسیما پارادایس ریزورت کوش آداسی - سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
هتل گرند اوزچلیک کوش آداسی - سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
هتل فلورا سوئیتز کوش آداسی - سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
هتل گرند کورداگلو کوش آداسی - سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
هتل توسان بیچ کوش آداسی - سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
هتل پانوراما هیل کوش آداسی - سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
هتل فستیوال کوش آداسی - سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
هتل سلطان هاوس استانبول - سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
هتل سناتور استانبول - سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
هتل تکسیم گونن استانبول - سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
هتل لیون استانبول - سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
هتل ریوا تکسیم استانبول - سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
هتل سیتی وال استانبول - سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
هتل پارک رویال استانبول - سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
هتل پارک سیتی استانبول - سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
هتل اورینت اکسپرس استانبول - سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
هتل تایتانیک سیتی استانبول - سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
هتل تکسیم تاون استانبول - سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
هتل کریستال استانبول - سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
هتل کروانسرای استانبول - سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
هتل پرا رز استانبول - سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
هتل دیاموند سیتی استانبول - سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
هتل دیاموند هاوس ایروان ارمنستان - سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
هتل باس بوتیک ارمنستان - سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
هتل ارمنیا رویال پالاس ایروان ارمنستان - سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶