هتل گلدن اپل مسکو روسیه - سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
هتل نشنال مسکو روسیه - سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
رودینا گرند هتل روسیه - سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
هتل ساووی مسکو روسیه - سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
هتل سوئیس سوچی کاملیا روسیه - سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
هتل لوآنا سانتا ماریا کوش آداسی - سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
هتل ویسپرینگ سندز کوش آداسی - سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
هتل باتیهان کوش آداسی - سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
هتل بای کارااسلان این کوش آداسی - سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
هتل آدا کلاس کوش آداسی - سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
هتل امر هالیدی ریزورت کوش آداسی - سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
هتل پالمین کوش آداسی - سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
هتل تونتاس فامیلی سوئیت کوش آداسی - سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
هتل ماکسیما پارادایس ریزورت کوش آداسی - سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
هتل گرند اوزچلیک کوش آداسی - سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
هتل فلورا سوئیتز کوش آداسی - سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
هتل گرند کورداگلو کوش آداسی - سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
هتل توسان بیچ کوش آداسی - سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
هتل پانوراما هیل کوش آداسی - سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
هتل فستیوال کوش آداسی - سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
هتل سلطان هاوس استانبول - سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
هتل سناتور استانبول - سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
هتل تکسیم گونن استانبول - سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
هتل لیون استانبول - سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
هتل ریوا تکسیم استانبول - سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
هتل سیتی وال استانبول - سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
هتل پارک رویال استانبول - سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
هتل پارک سیتی استانبول - سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
هتل اورینت اکسپرس استانبول - سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
هتل تایتانیک سیتی استانبول - سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶