هتل بایار هومز آنتالیا - دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶
هتل ویلا بلا پریما پاتایا تایلند - دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶
هتل ایبیس پاتایا تایلند - دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶
هتل هیل ریزورت پاتایا تایلند - دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶
هتل آی رزیدنس ساتورن تایلند - دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶
هتل وودلند پاتایا تایلند - دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶
هتل سان سیتی پاتایا تایلند - دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶
هتل آل توگدر بانکوک تایلند - دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶
هتل گاردن کلیف پاتایا تایلند - دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶
هتل آنداتل گرند پوکت تایلند - دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶
هتل شباویز کیش - دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶
هتل پارمیس کیش - دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶
هتل پارمیدا کیش - دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶
هتل دریا کیش - دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶
هتل مارینا پارک کیش - دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶
هتل فانوس کیش - دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶
هتل فارابی کیش - دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶
هتل شایان کیش - دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶
هتل فلامینگو کیش - دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶
هتل شایگان کیش - دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶
هتل بیز جواهر استانبول - دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶
هتل کارتون استانبول - دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶
هتل گرند گولسوی استانبول - دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶
هتل مارینم استانبول - دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶
هتل آسپالاس استانبول - دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶
هتل آلفا استانبول - دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶
هتل پیانو فورت استانبول - دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶
هتل زوریخ استانبول - دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶
هتل سمینال استانبول - دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶
هتل آسیتن لایف استانبول - دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶